Accés al contingut Accés al menú de la secció
Diagnòstic per la imatge  > Professionals  > Enllaços d'interès
 

Enllaços d'interès

 
 
 • Canal Salut del Departament de Salut  
  Si voleu tenir més informació relacionada amb temes de salut us recomanem visitar el Canal Salut i recordeu que sempre podeu trucar a CatSalut Respon que funciona les 24 hores.
 • CatSalut Respon  
  CatSalut Respon ofereix un servei d'atenció telefònica permanent, accessible, resolutiu, pròxim i professional les 24 hores. Ofereix diferents serveis als professionals sanitaris: Servei de traducció per a tots els professionals sanitaris que ho sol·licitin, Informació de tràmits i gestions, Consulta sobre campanyes, plans d'actuació i/o programes especials del Departament de Salut i centre de contingència de diferents dispositius del sistema sanitari: Sistema Integral de Recepta Electrònica (SIRE).
 • TicSalut  
  Al canal TicSalut hi podreu trobar la informació de tots aquells projectes que des del Departament de Salut s'estan impulsant amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i hi trobareu un apartat específic sobre la digitalització de la imatge mèdica, un projecte que permetrà emmagatzemar anualment els més de 7 milions d'estudis radiològics generats pels centres sanitaris de la xarxa pública catalana.
 • Consejo de Seguridad Nuclear  
  El web del Consejo de Seguridad Nuclear, que és l'entitat estatal que té com a missió protegir als treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, aconseguint que les instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels titulars de forma segura, i establint les mesures de prevenció i correcció davant d'emergències radiològiques, qualsevol que sigui el seu origen. Hi trobareu informació de les actuacions que desenvolupa per exercir la seva missió.
 • Institut de Diagnòstic per la Imatge  
  Institut de Diagnòstic per la Imatge: L’IDI és una empresa pública, adscrita al CatSalut, la seva missió principal és la gestió, administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear. Altres objectius destacables són la participació en projectes d’innovació tecnològica i el desenvolupament de la recerca i el foment de la docència.
 • Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)  
  Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut té com a missió generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, seguretat i sostenibilitat del sistema de salut, facilitant la presa de decisions als ciutadans, professionals, gestors i planificadors.
 • Associació Catalana d’Infermeria Radiològica  
  La "Associació Catalana d'Infermeria Radiològica" és una associació científica que agrupa els professionals de la Infermeria del territori autonòmic de Catalunya, que treballen en l'àmbit de les radiacions ionitzants: Diagnòstic per Imatge, Medicina Nuclear i Radioteràpia.
 • Associació Catalana de Tècnics en Imatge per al Diagnòstic  
  Actedi és una Associació Científica fundada al novembre del 2002 amb l'objectiu de promoure, formar i vetllar pels interessos dels Tècnics en Imatge per al Diagnòstic (TSID, TER, TEMN).
 • Radiòlegs de Catalunya  
  Web de Radiòlegs de Catalunya que agrupa la Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la Imatge (SCRiDI) Associació Catalana de Radiologia Mèdica i (ACRAM), que tenen com a missió dinamitzar l'especialitat des de la seva vessant científica, afavorir la relació amb d'altres societats científiques d'àmbit nacional o estatal i ésser l'interlocutor amb les institucions.
 • Radiological Society of North America  
  Fundada el 1915, la Societat Radiològica d'Amèrica del Nord és una societat de professionals compromesos amb l'excel lència en l'atenció al pacient mitjançant l'educació i la investigació. Més de 40.000 professionals de la imatge mèdica són membres de la RSNA, incloent radiòlegs, oncòlegs radioterapeutes, físics mèdics i científics afins.
 • Sociedad Española de Radiología Médica  
  La SERAM és una organització mèdico-científica i professional dedicada a promocionar entre els seus socis la docència, desenvolupament, defensa i investigació de tots els aspectes diagnòstics i terapèutics relacionats amb la imatge mèdica, donant a conèixer les seves activitats a la població general.