Accés al contingut Accés al menú de la secció
Diagnòstic per la imatge  > Professionals  > El diagnòstic per la imatge a Catalunya
 

El diagnòstic per la imatge a Catalunya

Radiografia de tòrax posteroanterior
A Catalunya es duu a terme, aproximadament, una exploració de diagnòstic per la imatge per persona i any, amb un parc tecnològic que assegura l'atenció a la població.

El Departament de Salut va crear el 2008 el Programa de desenvolupament del diagnòstic per la imatge amb la finalitat de determinar les línies directrius per impulsar, planificar, coordinar i avaluar les actuacions en un àmbit del sistema sanitari de rellevància creixent. Aquest Programa, juntament amb el Pla per a la digitalització de la imatge mèdica, té per objectiu:

  • millorar l'accessibilitat de la ciutadania al diagnòstic mitjançant la imatge mèdica digital;
  • afavorir l'ús adequat del diagnòstic per la imatge, sota criteris de qualitat, seguretat i eficiència;
  • fomentar mesures de coordinació i promoure la cooperació entre els diferents centres i institucions sanitaris en la utilització d'aquestes tècniques diagnòstiques, i
  • potenciar el desenvolupament de sistemes d'informació en l'àmbit del diagnòstic per la imatge.


En els darrers anys s'han produït avenços tecnològics i organitzatius molt rellevants que canvien radicalment el panorama del diagnòstic per la imatge a Catalunya:

• En aquests moments s’ha assolit el 100% de la digitalització de la imatge radiològica.
• És possible consultar les imatges a través de la història clínica compartida.
• El Repositori Central d'Imatge Mèdica, en funcionament des de novembre de 2009, emmagatzema les imatges dels centres sanitaris de la xarxa pública perquè després puguin ser distribuïdes i consultades a través de la història clínica compartida. Actualment, 18 centres hospitalaris i 37 centres d’atenció primària estan subministrant regularment còpies de les seves imatges al Repositori, la qual cosa representa, a hores d'ara, que hi hagi ja emmagatzemades 3.500.000 exploracions.

El treball amb els professionals per a l'ús adequat de la tecnologia, revisant el coneixement científic i buscant el consens sobre les indicacions, ha permès disposar de recomanacions sobre proves que es poden deixar de fer perquè han esdevingut innecessàries, sobre quines són les tècniques més adequades per a determinades malalties i quines són les indicacions prioritàries en tecnologies en desenvolupament.
Data d'actualització: 19.12.2012